Monday, September 22, 2008

Pertumbuhan ekonomi WW Rostow

1. Kenaikan PDB tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk disebut .......
a. pembangunan ekonomi
b. pertumbuhan ekonomi
c. kemanjuan ekonomi
d. pembangunan PDB
e. pertumbuhan PDB

2. Hubungan pertumbuhan dengan pembangunan ekonomi adalah ........
a. pertumbuhan ekonomi diukur dari tahun ke tahun dan pembangunan ekonomi seluruh tahun
b. pertumbuhan ekonomi merupakan sarana mewujudkan pembangunan ekonomi
c. pembangunan ekonomi merupakan sarana mewujudkan pertumbuna ekonomi
d. pertumbuhan ekonomi sama dengan pembangunan ekonomi
e. pertumbuhan merupakan kenaikan pendapatan perkapita
3. Diketahui PDB riil tahun 1994 sebesar Rp 82.474, 5 Milyar dan tahun 1995 sebesar Rp 94.302,3 milyar maka pertumbuhan penduduknya ...........
a. 3,8 %
b. 3,95 %
c. 14,34 %
d. 34,14 %
e. 12,0 %
4. Kemiskinan yang menunjukan kelompok masyarakat yang tarah hidup (pendapatan) rendah sekali disebut ..........
a. kemiskinan relatif
b. kemiskinan struktural
c. kemiskinan absolut
d. kemiskinan sosial
e. kemiskinan budaya
ambil aja soalnya

No comments:

Post a Comment